Save powder with a flick of your hand!

Save time and money!

Saving powder
The integrated 100 kV cascade duplicator provides
maximum charging capacity. This means that more paint reaches
detail, less to the paint recovery system! digital valve control technology ensures accurate metering
and repeatable amount of powder. This allows for a more uniform
coatings.

 

Pistolet ProfiGun PM-1

Light ergonomic pistol, perfectly balanced with a contoured handle
Adjustment of the paint%, and the change of programs in the handpiece

Ceramic cascade with voltage up to 100,000V efficiently charges all types of powders

 new generation of nozzles ensures perfect powder penetration into complex shapes

• Theprofiled nut allows a good grip

High-carbon conductive handle provides excellent painter grounding

The gun is made of special materials with increased impact resistance

Fully demountable design with replaceable powder path tube

The gun is patented in the US and EU

Cascade polarity - negative

ProfiJector powder paint pump

Construction of a new efficient injector

Most effective feed angle demonstrated by testing

Saves paint and air compared to injectors with right angles

 Compared to other pumps, it has relatively low operating costs

• Theinjector is subject to a European patent

 

ProfiFeed powder pump

New dense phase pump design
Transport of paint with a small amount of air

Transport of paint over long distances up to 25m
Constant amount of paint fed, with no loss of performance over time
Saves paint and air compared to the injector
Reduces dust in the cab - less kinetic energy of the paint
Compared to other pumps, it has relatively low operating costs

 

SPSS driver
7 inch touch panel that can be operated with a glove
3 Automatic programs (recoating, hard-to-reach surfaces, flat surfaces)
Graduation every 0.1kV and 0.1uA in the full adjustment range

Advanced pneumatic valves for air dose control (Patent pending)
Actual air flow measurement, reacts to errors such as pressure drops or system blockages
Advanced diagnostic tools

Ability to name programs
Possibility to control from external master controllers with ModBus protocol

ProfiGun PM-1

Pistolet ProfiGun PM-1

 Lekki ergonomiczny pistolet, doskonale wyważony z wyprofilowaną rączką
Regulacja % Farby, oraz zmiana programów w rękojeści

 Kaskada ceramiczna o napięciu do 100.000V skutecznie ładuje wszystkie rodzaje proszków

 Nowa generacja dysz zapewnia doskonałe wnikanie proszku w skomplikowane kształty

 Profilowana nakrętka pozwala na dobry chwyt

 Przewodząca rączka o wysokiej zawartości carbonu zapewnia świetne uziemienie malarza

 Pistolet wykonany ze specjalnych materiałów o zwiększonej odporności na uderzenia

 Konstrukcja w pełni rozbieralna, z wymienialną rurką ścieżki proszku

 Pistolet jest przedmiotem patentu w USA oraz EU

 Polaryzacja kaskady - ujemna

ProfiJector

Pompa farby proszkowej ProfiJector

 Konstrukcja nowego wydajnego inżektora

 Najbardziej efektywny kąt podawania wykazany badaniami

 Powoduje oszczędność farby, i powietrza w porównaniu z inżektorami z kątem prostym

 W porównaniu z innymi pompami charakteryzuje się stosunkowo niskimi kosztami eksploatacji

 Inżektor jest przedmiotem patentu europejskiego

Pompa ProfiFeed

Pompa farby proszkowej ProfiFeed

 Nowa konstrukcja pompy gęstej fazy
 Transport farby z niewielką ilością powietrza

 Transport farby na dalekie odległości do 25m
 Stała ilość podawanej farby, bez spadku wydajności w stosunku do czasu
 Powoduje oszczędność farby, i powietrza w porównaniu z inżektorem
 Powoduje zmniejszenie zapylenia w kabinie - mniejsza energia kinetyczna farby
 W porównaniu z innymi pompami charakteryzuje się stosunkowo niskimi kosztami eksploatacji

 

Sterownik PSS-1

Sterownik PSS
 7 calowy panel dotykowy z możliwością obsługiwania w rękawiczce
 3 Automatyczne programy (przemalowywanie, pow. trudnodostępne, pow. płaskie)
 Podziałka co 0,1kV i 0,1uA w pełnym zakresie regulacji

 Zaawansowane zawory pneumatyczne do sterowania dawką powietrza (Patent pending)
Rzeczywisty pomiar przepływu powietrza, reaguje na takie błędy jak spadki ciśnienia czy niedrożność układu
 Zaawansowane narzędzia diagnostyczne

 Możliwość nadawania nazw programom
 Możliwość sterowania z zewnętrznych sterowników nadrzędnych protokołem ModBus

Technologia

Kaskada ceramiczna o ładowaniu do 100.000 Volt !
Wyprodukowana w Polsce kaskada ceramiczna produkcji własnej o wysokiej precyzji wyrzuca jony nawet siedemnaście tysięcy razy na sekundę! ładuje proszek lepiej niż kiedykolwiek wcześniej, powodując, że mniej farby dociera do odpylacza, a więcej zostaje na detalu!

ROMER ProfiCharge
Precyzyjne ustawienia prądu nawet poniżej 10uA, zakres regulacji prądu tym samym zaczyna się od samego dołu tj. 0uA - 100uA, natomiast zakres pracy systemu ProfiCharge to 0 - 10uA z podziałką do 0,1uA.

Precyzyjna dawka powietrza (patent p)
Z opracowanymi przez Romer elektronicznie sterowanymi zaworami iglicowymi podawanie powietrza jest jeszcze bardziej precyzyjne. Jest to możliwe dzięki zastosowaniu specjalnie opracowanym zintegrowanym przepływomierzom które odpowiadają na zmiany w czasie rzeczywistym.
Regulowana krzywa elektryzacji - dla wymagających detali i farb
Ponieważ farby różnie się elektryzują a elementy lakierowane są coraz bardziej zróżnicowane, dla wymagających użytkowników dostarczamy zaawansowane rozwiązania technologiczne.


 
Dysze wykonane z materiałów nie-przylepnych o wysokiej odporności na przebicie
Specjalnie opracowane dysze wykonywane są z materiałów odpornych na przebicia elektryczne, oraz takie które jednocześnie nie ulegają adhezji farby proszkowej zapobiegając tym samym zapchaniu, oraz ułatwiają czyszczenie przy zmianach koloru.
Specjalnie opracowana rękojeść uziemiająca operatora
Ponieważ farby różnie się elektryzują, dla profesjonalnych użytkowników dostarczamy rozwiązania 
Energia wyładowania poniżej 2mJ
Ponieważ farby różnie się elektryzują, dla profesjonalnych użytkowników dostarczamy rozwiązania 
Wąż antystatyczny z podwójnym paskiem uziemiającym
Ponieważ farby różnie się elektryzują, dla profesjonalnych użytkowników dostarczamy rozwiązania 
Funkcja automatycznego czyszczenia pistoletu
Dla szybkich i dokładniejszych zmian koloru, opracowaliśmy funkcję automatycznego przedmuchu pistoletu, uruchamianej z rękojeści lub ekranu - przedmuchuje ona cyklicznie pistolet sprężonym powietrzem
Zgodność z ATEX oraz EN 50050-2
Jednostki romer ProfiSpray spełniają rygorystyczne normy urządzeń przewidzianych do pracy w atmosferze potencjalnie wybuchowej.
Regulowana nasadka do dyszy szczelinowej
Standardowo do każdego zestawu aplikacji dołączana jest nasadka dyszy szczelinowej, umożliwiająca zmniejszenie prześwitu szczeliny co umożliwia korektę rozrzutu w zakresie od 30° do 50° 
Ścieżka proszku w pistolecie bez zbędnych połączeń
Pistolet ProfiGun został zaprojektowany w ten sposób, że rurka proszkowa zaczynając od szybkozłącza do samej dyszy, jest wykonana z jednej części, nie jest łączona, i nie posiada "kolan", co skutecznie eliminuje możliwość jej rozszczelnienia.
Szybkozłącze do węża proszkowego
Standardowo pistolet ProfiGun wyposażony jest w szybkozłącze, umożliwiające szybkie wymiany węża.

Sterowanie

Lista szybko dostępnych programów z nazwami
Ponieważ farby różnie się elektryzują, dla profesjonalnych użytkowników dostarczamy rozwiązania 

 
Program podręczny
Program podręczny to w pełni programowalna funkcja szybkiej zmiany programu po szybkim kilkukrotnym wciśnięciu spustu.

 
Liczniki wizualne zużycia podzespołów
Ponieważ farby różnie się elektryzują, dla profesjonalnych użytkowników dostarczamy rozwiązania 

 
Diagnostyka jednostki
Pełna historia usterek oraz błędów, oraz ewentualnych sugestii, jednostka monitoruje na bieżąco parametry niezbędne do bezawaryjnego działania i długiej pracy.

 

Nawet 8 języków do wyboru w menu
Do wyboru języki,

Polski, Angielski, Niemiecki, Francuski, Rosyjski, Hiszpański, Włoski, Szwedzki
 

ProfiSpray V

ProfiSpray H

Technology

ProfiSpray A

ProfiSpray A HD

ProfiSpray V HD

ProfiSpray H HD

ProfiSpray W HD