• Kolumny Polimerowe
• Zbiorniki na popłuczyny w zestawie Tak
• Pojemność zbiornika popłuczyn 2m3
• Ilość kolumn 3szt
• Filtr węglowy Tak
• Anionit Tak
• Kationit Tak
• Automatyczna regeneracja złóż Tak
• Automatyczne płukanie filtra węglowego Tak
• Sterowanie Panel dotykowy 7"
• Czujnik przewodności wody demi Tak
• Czujnik przepływu wody płuczącej Tak
• Automat. regulacja przepł. wody płuczącej Tak
• Neutralizacja popłuczyn Tak
• Pomiar pH, uS zbiornika popłuczyn opcja (wymagana stacja pomiarowa typu SA1)
• Automatyczny zrzut do kanalizacji Tak
• Komunikacja z innymi urządzeniami ModBus wg. (Industry 4.0)
• Sterowanie elektroniczne PLC + HMI
• Diagnostyka instalacji, licznik roboczogodzin
• System kompatybilny z nadrzędną jednostką sterującą typu ModBus MASTER/SLAVE RS485
• Możliwość diagnostyki/update oprogramowania zdalnie przez internet
• Praca w obiegu zamkniętym bez odpadu
• Renomowane złoża o dużej pojemności

Photos